Tiesa - Tai Mano Kelias JAME

      Tikrasis Mano Pažinimas - Tai Mano Kelias JAME.., - Nuo Savęs Pamesto.., Paminto.., Išniekinto.., Išduoto.., Pažeminto.., Sunaikinto Visame.., - Iki Savęs JAME - Naujai Atrasto.., Naujai Atpažinto.., Kurto Ir Atkurto.., Keisto Ir Pakeisto.., Bei... - Visiškai Kitaip Įsivardinto Per J.I.S. Ir JAME.., Amžinybės JoJo Tiesose Bei Prasmėse...
     Čia.., Per Ir JAME.., Dabartyje Bei Visame.., Visa Kame, Visada.., - JoJo Žmogaus Kūrinyje.., JoJo Kūne Ir Visų Jūsų Apsuptyje.., - Veikiau / Veikiu JoJo Žeme... Deja...
      P.R.E.I.K.™ gimė kaip Naujojo Amžiaus Žinių Sistema visiems žmonėms bei esybėms.., pradžioms bei užgimimams ne tik čia Žemėje... Sistemoje sujungėme (Aš Ir JoJo Draugai Bei Pagalbininkai, Angelai, Angelai Sargai) bei iki šiolei jungiame, gryniname, keliame bei keičiame, tiksliname bei tauriname visas Jūsų bei JoJo žinias, išmintį ir atradimus.., kuri buvo, yra ir dar bus ateityje.., - Naujojo Užgimimo JAME - JoJo Atgimstančioje Tiesoje bei Tvarkoje - Naujojoje Žemėje - Naujosiose JoJo Erdvėse Bei Naujame JoJo Laike...
     Jūsų Dėmesiui Pateikiama - Atrinkta, Mūsų Sukaupta, JoJo Svarbi Žinia - Originalo (LT) Kalba...  Visa Tai, Jums, Prieinama Viešame Archyve, Čia...